Poszerzone Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Poszerzone Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Kategoria: Aktualności
14.09.2023
Godz: 13:36
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Celem posiedzenia było:

  • Omówienie zadania zrealizowanych w ostatnim roku przez WS SP ZOZ w Zgorzelcu w zakresie zapewnienia skutecznej opieki medycznej ludności na terenie powiatu.
  • Podsumowanie działań zrealizowanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pt.: „Bezpieczne wakacje 2023”.
  • Przedstawienie informacji dotyczących realizacji ustawowych zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu zgorzeleckiego w II kwartale 2023 roku zawartych w powiatowym programie na lata 2021 – 2024 pn.: „Bezpieczny powiat zgorzelecki”.
  • Zapoznanie się z wnioskami wynikającymi z analizy zagrożeń i analizy zabezpieczenia operacyjnego funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu oraz przedstawienie do zaplanowania przez władze powiatu w ramach sprawowanego nadzoru nad funkcjonowaniem KSRG koniecznych przedsięwzięć na obszarze powiatu wynikających z przedstawionych wniosków.

W posiedzeniu udział wzięli: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Komendant Powiatowy Policji, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, a także przedstawiciel szpitala oraz członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Źródło: PCZK Zgorzelec

Unia Europejska Banner