Poszerzone Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Poszerzone Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Kategoria: Aktualności
6.12.2023
Godz: 13:17
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Dnia 05.12.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu, odbyło się poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Powiatowego Zespołu Zarządzanie Kryzysowego. Tematem przewodnim posiedzenia było przedstawienie informacji dotyczących realizacji ustawowych zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu zgorzeleckiego w II kwartale 2023 roku zawartych w powiatowym programie na lata 2021 – 2024 pn.: „Bezpieczny powiat zgorzelecki”, przedstawienie planu zimowego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie powiatu zgorzeleckiego, a także zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2024 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  Ponadto podczas spotkania poruszono priorytetowe kwestie usprawnienia ruchu pojazdów na terenie miasta Zgorzelec, w związku z kontrolami granicznymi na przejściach granicznych. W dalszej części Starosta przypomniał, iż plan zimowego utrzymania dróg oraz rekomendacje Starosty Zgorzeleckiego w formie pisemnej zostały przekazane do gmin, policji i straży. Następnie przedstawiciele burmistrzów i wójtów omówili przygotowania gmin do organizacji pomocy humanitarnej w warunkach wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych w sezonie zimowym 2023/2024.

W posiedzeniu komisji udział wzięli: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, komendanci służb, inspekcji i straży z terenu powiatu, a także Burmistrz Miasta Zgorzelec, przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu zgorzeleckiego oraz prokurator rejonowy w Zgorzelcu i Skarbnik Powiatu.

Unia Europejska Banner