Poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Kategoria: Aktualności
20.03.2024
Godz: 10:34
Redaktor: BP BP
Drukuj

Wczoraj (19.03.2024 r.) odbyło się poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem przewodnim była „Analiza i ocena realizacji ustawowych zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu w roku 2023 zawartych w powiatowym programie na lata 2021 – 2024 pn.: „Bezpieczny powiat zgorzelecki” oraz przedstawienie zrealizowanych zadań podczas akcji „Bezpieczne Ferie 2024”.

Podczas spotkania przedstawiono także:

  • Informację Dyrektora PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu na temat robót zrealizowanych w 2023 r. i planowanych do zrealizowania w 2024 r. na rzekach i wałach na terenie powiatu zgorzeleckiego oraz aktualną sytuację planowanej do wykonania inwestycji pn.: „Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianki i Witki”.
  • Informację Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu na temat analizy i oceny realizacji ustawowych zadań KPP na terenie powiatu w roku 2023 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  • Informację Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu na temat analizy i oceny realizacji ustawowych zadań KP PSP na terenie powiatu zgorzeleckiego w roku 2023 w zakresie ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
  • Informację Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu na temat analizy i oceny realizacji ustawowych zadań PSG na terenie powiatu zgorzeleckiego w roku 2023 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  • Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu na temat analizy i oceny realizacji ustawowych zadań z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zgorzeleckiego w roku 2023.

Na koniec zaopiniowano pracę policji, straży pożarnej i granicznej oraz inspekcji powiatowych
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za rok 2023.

W posiedzeniu udział wzięli: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Zgorzelcu, z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

źródło: Biuro Zarządzania Kryzysowego

Unia Europejska Banner