Poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Kategoria: Aktualności
8.06.2022
Godz: 12:49
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Dzisiaj (8 czerwca 2022 r.),  odbyło się poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem przewodnim była analiza i ocena realizacji ustawowych zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu zgorzeleckiego, zawartych w powiatowym programie na lata 2021-2024 pn. „Bezpieczny Powiat Zgorzelecki”. Komendanci służb, inspekcji i straży przedstawili analizę i ocenę realizacji zadań za rok 2021, a także za pierwszy kwartał 2022 r. Podczas spotkania omówiono priorytetowe zamierzenia na terenie powiatu zgorzeleckiego, które będą podlegały procesowi kontroli i nadzoru przez powiatowe służby, inspekcje i straże w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2022”.

W posiedzeniu udział wzięli: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Zgorzelcu, z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz, Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

źródło: Biuro Zarządzania Kryzysowego

Unia Europejska Banner