Powiat zgorzelecki otrzymał dofinansowanie od WFOŚiGW we Wrocławiu
Powiat zgorzelecki otrzymał dofinansowanie od WFOŚiGW we Wrocławiu
Kategoria: Aktualności
30.08.2021
Godz: 10:26
Redaktor: BP BP
Drukuj

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.pl

Nazwa zadania :

Realizacja przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni: zakup 50 szt. drzew.

Wartość ogólna przedsięwzięcia :

18900 zł (słownie: osiemnaście tysięcy, dziewięć złotych, 00/100).

Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:

Dotacja w wysokości: 10500 zł (słownie: dziesięć tysięcy, pięćset złotych, 00/100).

Unia Europejska Banner