Powiat zgorzelecki otrzymał dofinansowanie od WFOŚiGW we Wrocławiu
Powiat zgorzelecki otrzymał dofinansowanie od WFOŚiGW we Wrocławiu
Kategoria: Aktualności
31.08.2021
Godz: 09:26
Redaktor: BP BP
Drukuj

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

http://www.wfosigw.pl

Nazwa zadania :

Uproszczone Plany Urządzania Lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Wartość ogólna przedsięwzięcia :

30000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100).

Wysokość i forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:

Dotacja w wysokości: 16666,66 zł (słownie: szesnaście tysięcy, sześćset sześćdziesiąt sześć złotych, 66/100).

Unia Europejska Banner