Powiat Zgorzelecki przystąpił do ZKlastra
Powiat Zgorzelecki przystąpił do ZKlastra
Kategoria: Aktualności
10.09.2019
Godz: 07:51
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzeleckim został nowym członkiem Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.

Deklarację przystąpienia do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej w poniedziałek 9 września podpisali: Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta Zgorzelecki oraz Albert Gryszczuk – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, koordynator ZKlastra.

Powiat Zgorzelecki zobowiązał się tym samym do „wspierania i podejmowania wspólnie z pozostałymi Członkami, działań na rzecz realizacji celów i zadań zakreślonych treścią porozumienia w granicach swoich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa”.

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej powstał w 2017 roku, będąc trzecim klastrem energii w Polsce. Jego cele to m.in. stały i zrównoważony rozwój sektora energetyki odnawialnej, poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz zwiększanie świadomości i rozwój energetyki prosumenckiej wśród mieszkańców powiatu zgorzeleckiego.

Obecnie ZKlaster koncentruje się na budowie i efektywnej eksploatacji źródeł wytwórczych. Kolejnym etapem będzie rozwój dystrybucji energii z tych źródeł do członków klastra.

Mając na uwadze możliwość wyeksploatowania się złóż węgla brunatnego w kilkudziesięcioletniej perspektywie, już teraz chcemy wspierać działania na rzecz rozwoju lokalnej wydajności energetycznej oraz powstawania zasobów odnawialnych źródeł energii. Wspólnie z ZKlastrem oraz lokalnymi władzami samorządowymi będziemy dążyć do budowy obszaru efektywnie korzystającego z tzw. czystej energii – powiedział Mirosław Fiedorowicz, Wicestarosta Zgorzelecki.

Przy okazji podpisania wzajemnej deklaracji, władze Powiatu Zgorzeleckiego w osobach: Starosty Artura Bielińskiego, Wicestarosty Mirosława Fiedorowicza, Przewodniczącej Rady Powiatu Małgorzaty Sokołowskiej oraz Członka Zarządu Powiatu Ireneusza Owsika, uczestniczyły w oficjalnym przekazaniu przez ZKlaster na rzecz Miasta Zgorzelec stacji do ładowania samochodów elektrycznych.

Unia Europejska Banner