Powiat Zgorzelecki z dofinansowaniem z programu “Aktywna tablica”
Powiat Zgorzelecki z dofinansowaniem z programu “Aktywna tablica”
Kategoria: Aktualności
14.09.2023
Godz: 07:30
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Powiat Zgorzelecki uzyskał dofinansowanie dla podległych szkół ponadpodstawowych w formie dotacji celowej na kwotę 42 tys. zł, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. Górników i Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,
  • Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,
  • Branżowej Szkoły I Stopnia im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu.

Zgodnie z umową Powiat Zgorzelecki, jako organ prowadzący w/w szkoły, zapewnił wkład własny w kwocie 10,5 tys. zł, co stanowi 20% całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.

Założeniem rządowego programu „Aktywna tablica” jest przesłanie, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów, przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, a rozwój kompetencji w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Program „Aktywna tablica” jest realizowany w latach 2020 – 2024. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych.

Unia Europejska Banner