Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków na organizację form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i innych uprawnionych
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków na organizację form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i innych uprawnionych
Kategoria: Aktualności
20.02.2024
Godz: 08:56
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabory wniosków na organizację następujących form aktywizacji zawodowej zaplanowanych na rok 2024:

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Aktualność | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Szkolenie z języka polskiego dla cudzoziemców:

Aktualność | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Bon szkoleniowy:

Aktualność | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Dofinansowanie studiów podyplomowych:

Dofinansowanie studiów podyplomowych | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego:

Finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Finansowanie egzaminów i licencji:

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Staże:

Staże i bony stażowe | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Prace interwencyjne:

Prace interwencyjne | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia:  

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+ | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia:

 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanej osoby w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne | WORTAL (praca.gov.pl)

 • Bon na zasiedlenie:

Bon na zasiedlenie | WORTAL (praca.gov.pl)

Źródło: PUP Zgorzelec

Unia Europejska Banner