Program “Aktywna Tablica” – Powiat Zgorzelecki z dofinansowaniem
Program “Aktywna Tablica” – Powiat Zgorzelecki z dofinansowaniem
Kategoria: Aktualności
15.12.2020
Godz: 15:16
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki uzyskał dofinansowanie dla podległych szkół  ponadpodstawowych w formie dotacji celowej na kwotę 56 tys. zł, w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.

Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem na zajęciach lekcyjnych technologii informacyjno – komunikacyjnych dla:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu,
  • Technikum im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu,
  • Technikum im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz
  • Branżowej Szkoły I Stopnia im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.

Zgodnie z umową Powiat Zgorzelecki, jako organ prowadzący w/w szkoły, zapewnił wkład własny w kwocie 14 tys. zł, co stanowi 20% całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.

Założeniem rządowego programu „Aktywna tablica” jest przesłanie, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów, przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, a rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020 – 2024. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych.

Unia Europejska Banner