Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (V)”
Projekt „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (V)”
Kategoria: Aktualności
27.10.2021
Godz: 09:54
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu realizuje Projekt pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie zgorzeleckim (V)”.

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy  w Zgorzelcu zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • staże
  • szkolenia
  • bony szkoleniowe
  • bony na zasiedlenie
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • instrumenty dofinansowania
  • pośrednictwo pracy/ poradnictwo zawodowe

Zapraszamy do udziału w projekcie zainteresowane osoby bezrobotne (w tym osoby
z niepełnosprawnościami).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu,na stronie internetowej  http://zgorzelec.praca.gov.pl lub  pod nr tel. 75 777 05 00

źródło: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner