Projekty w zakresie sadownictwa ekologicznego
Projekty w zakresie sadownictwa ekologicznego
Kategoria: Aktualności
18.12.2023
Godz: 12:39
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Informujemy, że zrealizowano zadanie pn. „Wdrożenie działań edukacyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu w zakresie sadownictwa ekologicznego” zgodnie z umową z dnia 27.10.2023 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość przyznanej dotacji wyniosła 36.022,00 zł.
Wyżej wymienione środki pozwoliły na realizację następujących działań:
• zakup sadzonek jabłoni do akcji „Zaadoptuj drzewo”, której celem było promowanie tradycyjnych odmian drzew owocowych wśród mieszkańców powiatu,
• przygotowanie pracowni sadowniczej oraz wykonanie i wyposażenie szkółki na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu,
• realizacja cyklu warsztatów sadowniczych prowadzonych przez ekspertów akademickich,
• organizacja dwóch wyjazdów na zajęcia terenowe dla 30-osobowej grupy uczniów zaangażowanych w realizację projektu,
• zakup oraz montaż dwóch tablic informacyjnych promujących projekt.
Linki do artykułów powiązanych z realizacją projektu:

  1. Finał projektu “Zaadoptuj Drzewo” | Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (powiatzgorzelecki.pl)
  2. Zaproszenie do udziału w projektach w zakresie sadownictwa ekologicznego | Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (powiatzgorzelecki.pl)
  3. Link do strony Wojewódzkiego Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: WFOSiGW
Unia Europejska Banner