Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – darmowe szkolenie
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – darmowe szkolenie
Kategoria: Aktualności
3.09.2020
Godz: 13:06
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu rozpoczyna szkolenie w ramach działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Szklenie zaadresowane jest przede wszystkim do osób stosujących przemoc w rodzinie: fizyczną, emocjonalną, ekonomiczną oraz seksualną wobec bliskiej osoby dorosłej.

Celem programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, korekta postępowania i edukacja.

Zajęcia mają charakter edukacyjno – korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

Szkolenie obejmuje 60 godzin zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne dla każdego uczestnika.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 września o godz. 15.30 w sali terapeutycznej PCPR w Zgorzelcu na III piętrze.

Unia Europejska Banner