Przedłużenie naboru PFRON
Przedłużenie naboru PFRON
Kategoria: Aktualności
20.06.2023
Godz: 10:41
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Przedłużenie terminu składania wniosków realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że dysponuje nadal środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 226 000,00 zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w 2023 roku. Środki mogą zostać przeznaczone na:

  • dofinansowanie dla pracodawców zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne – refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  •  finansowanie kosztów szkoleń dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  • organizację staży dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  • dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie do 22 czerwca 2023 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu ul. Pułaskiego 14 lub za pośrednictwem  Internetu poprzez System Obsługi Wsparcia  finansowanego ze środków PFRON (SOW). W sytuacji wcześniejszego wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Szczegółowe informacje i ewentualną pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (pok. 117) lub pod numerem telefonu 75 777 05 00 wew. 117 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Formularze wniosków wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl  w zakładce: Dokumenty do pobrania lub na stronie https://sow.pfron.org.pl

Źródło: PUP Zgorzelec
 

Unia Europejska Banner