Przypominamy o nowym obowiązku corocznego przedkładania informacji o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie
Przypominamy o nowym obowiązku corocznego przedkładania informacji o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie
Kategoria: Aktualności
23.03.2023
Godz: 09:39
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Starosta Zgorzelecki przypomina, że zgodnie z przepisem art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedsiębiorca zobowiązany jest do corocznego przedkładania staroście oświadczenia dotyczącego stanu zatrudnienia (obecnie za rok 2022 r. w terminie do dnia 31 marca 2023 r.).

Oświadczenie/informację należy złożyć w oryginale w punkcie obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Oświadczenie/informację można również przesłać drogą pocztową lub elektroniczną (dokumenty wysłane elektronicznie muszą być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 77 615 94 w.25

Wzór oświadczenia poniżej.

Unia Europejska Banner