Przypominamy! Trwa nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Przypominamy! Trwa nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Kategoria: Aktualności
25.01.2024
Godz: 07:30
Redaktor: BP BP
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zostaną wsparte łącznie kwotą 102 tysięcy złotych.

Konkurs ofert obejmuje realizację zadań w zakresie:

  • bezpieczeństwa publicznego (kwota: 14 tys. zł)
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (kwota 25 tys. zł)
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (kwota: 40 tys. zł)
  • pomocy społecznej (kwota: 13 tys. zł)
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania (kwota: 5 tys. zł)
  • ochrony i promocji zdrowia (kwota: 5 tys. zł)

O dotacje na wspieranie realizacji zadań mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe w tym fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br. do godz. 15:30. 

Szczegóły konkursu znajdują się TUTAJ.

Powiat Zgorzelecki zaprasza również do udziału chętnych przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowej – szczegóły poniżej.

Unia Europejska Banner