Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej
Kategoria: Aktualności
16.05.2024
Godz: 08:27
Redaktor: BP BP
Drukuj

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”.
W trakcie spotkania informacyjnego zostaną przedstawione możliwości otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem FORMULARZA REKRUTACYJNEGO: Spotkanie informacyjne pt. “Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej” (dolnyslask.pl) do dnia 21.05.2024r., do godz. 9.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, którzy są osobami:
• zarejestrowanymi bezrobotnymi lub
• zarejestrowanymi poszukującym pracy, niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
• studentami ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
• poszukującymi pracy opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub
• poszukującymi pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27 (sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, III piętro), 22.05.2024r. (środa) w godz. 10.00 – 12.30.

Program spotkania:

10.00 – 10.20 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze;
10.20 – 10.45 Przedstawienie ogólnych założeń oraz omówienie kryteriów wyboru projektów dot. pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej „Wsparcie w Starcie – Pierwszy Biznes” – Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Jeleniej Górze;
10.45 – 11.15 „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w kontekście ZUS – obowiązki, prawa oraz rodzaje ulg i innych form wsparcia przedsiębiorców” – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Jeleniej Górze;
11.15 – 12.00 „Zasady przyznawania dotacji, kwalifikowalność wydatków oraz najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku – Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze;
12.00 – 12.30 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”;

Spotkanie Informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej” – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Organizator spotkania :
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Źródło: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Unia Europejska Banner