PUP Zgorzelec: Pracodawco – to ostatnia szansa na dofinansowanie w tym roku!
PUP Zgorzelec: Pracodawco – to ostatnia szansa na dofinansowanie w tym roku!
Kategoria: Aktualności
8.09.2023
Godz: 09:16
Redaktor: Diana Szklarek Diana Szklarek
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że do dnia 14 września 2023 r. istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach:

  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
  • prac interwencyjnych;
  • refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy;
  • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia;
  • zwrotu kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w trybie art. 57a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na zatrudnienie osób bezrobotnych zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 14. Wnioski realizowane będą według kolejności ich złożenia.

W sytuacji wyczerpania się środków przeznaczonych na subsydiowanie zatrudnienia przed 14.09.2023 r. tut. urząd wstrzyma nabór wniosków oraz opublikuje stosowny komunikat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie w pokoju nr 114 lub telefonicznie pod numerem 75 77 70 534 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Ogólne zasady udzielania wsparcia oraz aktualne formularze wniosków wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców – Wsparcie tworzenia miejsc pracy”. https://zgorzelec.praca.gov.pl/

Źródło: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner