Rozmowy o polsko-czeskiej współpracy transgranicznej
Rozmowy o polsko-czeskiej współpracy transgranicznej
Kategoria: Aktualności
17.01.2023
Godz: 13:18
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Wczoraj (16.01.2023 r.), w siedzibie Kraju Libereckiego, odbyło się spotkanie Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego z Hetmanem Kraju Libereckiego – Martinem Půtą. Spotkanie dotyczyło nowego okresu programowania Interreg Czechy-Polska 2021-2027 oraz zamiaru aplikowania o środki z priorytetu 1: Zintegrowany system ratownictwa i środowiska, celem rozbudowy wspólnej platformy do wymiany informacji o zagrożeniach na terytorium powiatu zgorzeleckiego ze stroną czeską. Platforma uruchomiona została w poprzednim okresie programowania i obejmuje współpracę ze stroną niemiecką w zakresie występowania zagrożeń po obydwu stronach granicy. Poszerzenie współpracy o stronę czeską, pozwoli na kompleksową wymianę informacji na trójstyku granic. W spotkaniu uczestniczyli także: Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta Zgorzelecki, Magdalena Rogólska – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Tomasz Góral – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Unia Europejska Banner