Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Kategoria: Aktualności
28.04.2023
Godz: 09:42
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: “Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczj typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci”.

Unia Europejska Banner