Rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej
Rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej
Kategoria: Aktualności
14.02.2024
Godz: 15:02
Redaktor: BP BP
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pt. „Świadczenie na terenie powiatu zgorzeleckiego usług Opieki wytchnieniowej – edycja 2024”. Dotację na realizację zadania publicznego przyznaje się Fundacji „Nasze Dzieci” z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 41 – na kwotę 369.579,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

Unia Europejska Banner