Rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
Rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
17.05.2023
Godz: 09:43
Redaktor: BP BP
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Dotację na realizację zadania publicznego przyznaje się Fundacji „Nasze Dzieci” z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 41 – na kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Unia Europejska Banner