Ruszowscy strażacy podsumowali rok 2022
Ruszowscy strażacy podsumowali rok 2022
Kategoria: Aktualności
21.03.2023
Godz: 09:21
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

W sobotę 18 marca 2023 r. na walnym zebraniu sprawozdawczym strażacy z OSP Ruszów podsumowali miniony rok. W roku 2022 strażacy uczestniczyli w 92 różnorodnych działaniach ratowniczo – gaśniczych, w których statystycznie uczestniczyło 499 strażaków, co daje przeciętnie obsadę 5,42 osoby na jeden wyjazd. Jest to bardzo dobry wynik i świadczy o wysokiej mobilności. W pięciu przypadkach interwencje prowadzone były poza naszym powiatem.

Aktualnie w Jednostce Operacyjno-Technicznej są 33 osoby uprawnione do udziału w działaniach ratowniczych (w tym cztery panie).

W minionym roku zakupiono m.in.: 4 ubrania bojowe, 5 hełmów, 7 par butów bojowych, defibrylator treningowy AED, bosak i rękawice dieelektryczne, 20 par rękawic technicznych, elementy toru do ćwiczeń dla MDP, mundurki i polary MD, laptop, drukarkę, ekran projekcyjny. Znaczną kwotę przeznaczono na naprawę zabudowy pożarniczej MAN-a oraz wymianę: rozrusznika, akumulatorów, zbiornika paliwa oraz podzespołów zawieszenia w samochodzie Star 266. Zmodernizowano również jedną bramę wjazdową.

Największe zaangażowanie strażaków, młodzieży przy wsparciu mieszkańców, związane było z utworzeniem ,,Skweru Małego Strażaka”, gdzie na powierzchni ok. 650 m2 przygotowano trawiasty teren do ćwiczeń i rekreacji, zamontowano zewnętrzny stół do tenisa stołowego, wykonano małą drewnianą wiatę, a całość została ogrodzona płotem panelowym. Wszystkie prace zostały wykonane systemem gospodarczym, własnoręcznie przez młodzież, strażaków przy wsparciu sprzętowym i fachowym miejscowych firm. Jednostka poza środkami otrzymanymi z Gminy Węgliniec, pozyskała dzięki staraniom zarządu dotacje z WFOŚiGW , MSWiA, KG PSP, Fundacji ORLEN oraz darowizn z Nadleśnictw: Wymiarki, Świętoszów, Lubin, Węgliniec i  Pieńsk, jak również z odpisu podatku 1%.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, nadbryg. M. Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, Komendanci Powiatowi PSP ze Zgorzelca bryg. A. Czułajewski i Żagania bryg. J. Marszałek, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu Dh. W. Błauciak, Starosta Zgorzelecki A. Bieliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego Sz. Mikołajczyk, Sekretarz Gminy Węgliniec Marcin Papla, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów M. Kmieć , Sołtys –  E. Petrunio, delegacje strażaków z FFW Horka (Niemcy) i SDH Kunratice u Cvikova (Czechy), jak również trzydziestoosobowa reprezentacja młodzieży, strażacy oraz mieszkańcy wspierający naszą jednostkę.

Podczas walnego zebrania najmłodsi strażacy z Dziecięcej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali brązowe, srebrne i złote ,,Odznaki MDP”, a dorośli odznaki ,,Za wysługę lat”. Na wniosek zarządu walne zebranie nadało tytuł ,,Honorowego Członka OSP Ruszów” nabryg. Markowi Kamińskiemu.

Chlubą jednostki jest młodzież z Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której członkowie zdobywają czołowe miejsca w turniejach wiedzy pożarniczej, zawodach pożarniczych, jak również czynnie uczestniczą w życiu lokalnego społeczeństwa. Po udzieleniu absolutorium zakończono obrady.

Źródło: J. Droś – Prezes OSP Ruszów

Foto: J. Wilk 

Unia Europejska Banner