Rzecznik Prasowy

Rzecznik Prasowy – Kamila Kowalska


tel. 663 889 936
e-mail: k.kowalska@powiat.zgorzelec.pl
pokój nr 320, II piętro w budynku nr 8A

Do zadań rzecznika prasowego należy:

1) przygotowanie informacji i komunikatów dla mediów o ważnych przedsięwzięciach i decyzjach rady powiatu, zarządu i starosty;
2) realizowanie polityki informacyjnej powiatu;
3) organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych starosty;
4) sygnalizowanie dyrektorom wydziałów potrzeby reakcji na publikacje dot. pracy kierowanych przez nich wydziałów;
5) współpraca z wydziałami w zakresie opracowania treści materiałów informacyjnych;
6) współpraca z wydziałami w zakresie projektów unijnych;
7) udzielanie odpowiedzi w ramach zapytań prasowych;
8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
9) realizacja innych zadań powierzonych przez starostę.

Unia Europejska Banner