Spotkania informacyjne z obywatelami Ukrainy
Spotkania informacyjne z obywatelami Ukrainy
Kategoria: Aktualności
5.04.2022
Godz: 07:20
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Z inicjatywy Starosty Zgorzeleckiego pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biura Terenowego w Zgorzelcu, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zgorzelcu, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Banku uczestniczyli w cyklu spotkań informacyjnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.
Spotkania miały charakter informacyjny nt. praw i form pomocy przysługujących obywatelom Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W okresie od dnia 23.03.2022r do dnia 31.03.2022r. odbyło się osiem spotkań na terenie powiatu zgorzeleckiego tj.  w Zgorzelcu, w Jędrzychowicach, w Tylicach, w Bogatyni, w Niedowie, w Starym Węglińcu. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 136 osób, w tym 123 kobiety.

Unia Europejska Banner