Spotkania konsultacyjne w ramach II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Spotkania konsultacyjne w ramach II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Kategoria: Aktualności
3.09.2021
Godz: 09:28
Redaktor: BP BP
Drukuj

Przed nami ostatnie spotkania konsultacyjnew ramach IIaPGW w Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze. Zarejestruj się i zabierz głos w sprawie wody!

Newsletter nr 17, 26 sierpnia 2021 r.

W pierwszej dekadzie września: 2. w Bydgoszczy, 7. w Poznaniu i 9. w Zielonej Górze,

odbędą się ostatnie spotkania konsultacyjne w ramach II aktualizacji planów gospodarowania

wodami na obszarach dorzeczy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia

udziału w spotkaniach online.

W trakcie spotkań konsultacyjnych będzie można posłuchać wniosków ekspertów na temat stanu ilościowego i jakościowego wód w Polsce, zapoznać się z rekomendacjami działań, które pomogą utrzymać lub osiągnąć ich dobry stan, zgłosić uwagi i zadać pytania. Będzie to okazja do dyskusji o stanie wód i gospodarowaniu nimi w najbliższym regionie, czynnikach które mogą stanowić zagrożenie dla ekosystemów wodnych oraz osiągnięcia celów środowiskowych z propozycją pakietu działań naprawczych, proponowanych do wdrożenia do 2027 roku, dla poprawy stanu wód w naszym kraju.

Aby wziąć aktywny udział w spotkaniach należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje-spotkania-konsultacyjne w zakładkach poświęconych poszczególnym miastom. Rejestracja trwa do 31 sierpnia w Bydgoszczy, do 5 września w Poznaniu oraz do 7 września w Zielonej Górze. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonają rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie głównej http://www.apgw.gov.pl, ale bez możliwości zadawania pytań na czacie.

Konsultacje IIaPGW trwają do 14 października 2021 roku.

Pamiętaj, że każde pytanie zadane na czacie będzie traktowane jako uwaga, która może mieć wpływ na ostateczną wersję planów gospodarowania wodami. Dlatego zarejestruj się już dziś i zabierz głos w sprawie wody!

Projekt „Opracowanie II aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” (Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Unia Europejska Banner