Spotkanie w sprawie pieczy zastępczej i pomocy społecznej
Spotkanie w sprawie pieczy zastępczej i pomocy społecznej
Kategoria: Aktualności
19.05.2021
Godz: 12:24
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowa Konferencja dotycząca Pieczy Zastępczej w Powiecie Zgorzeleckim.

14 maja odbyło się spotkanie dotyczące pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej zorganizowane przez Starostę Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego. Oprócz starosty, w spotkaniu udział wzięli – wicestarosta Mirosław Fiedorowicz, etatowy członek zarządu – Ireneusz Owsik, dyrektorzy i pracownicy PCPR, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast i gmin, prezes sądu Dominika Gothard, kuratorzy sądowi oraz zastępca komendanta policji Łukasz Rachwalski.

Głównym tematem spotkania była sytuacja pieczy zastępczej w Powiecie Zgorzeleckim w tym analiza rosnącej ilości dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Temat jest niezmiernie ważny, gdyż Powiat Zgorzelecki góruje nad innymi w Polsce w kwestii ilości dzieci odbieranych rodzicom biologicznym na podstawie postanowień sądu. W 2020r. w domach dziecka umieszczonych zostało aż 86 dzieci, o 30 dzieci więcej niż w roku 2019. W sumie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2020r. przebywało aż 179 dzieci z naszego powiatu. W 189 rodzinach zastępczych w Powiecie Zgorzeleckim wychowywało się aż 311 dzieci, a 77 dzieci znalazło opiekę w rodzinach zastępczych poza naszym powiatem.

Ze statystyk dotyczących tematu wynika, że średnio na 1000 mieszkańców przypada w kraju 2 dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, w naszym powiecie statystyki szokują- gdyż jest to średnio ok 6,18 na 1000 mieszkańców!

Najwięcej dzieci umieszczanych w pieczy pochodziło w 2020r. z miasta i gminy Bogatynia, z Zawidowa oraz z gminy Zgorzelec. Poniżej tabela przedstawiająca skalę problemu:

  Gminy  Ilość dzieci umieszczonych ogółem  Dzieci w gminie umieszczone
w pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci umieszczonych w powiecie  (w %)
Bogatynia18333,21
Miejska Zgorzelec14125,59
Wiejska Zgorzelec6411,62
Węgliniec417,44
Pieńsk519,26
Sulików407,26
Zawidów315,63
OGÓŁEM551100

Oprócz zatrważających statystyk, poważnym problem jest uzależnienie rodziców od narkotyków. W wielu przypadkach noworodki rodzą się z narkotykami we krwi, co skutkuje natychmiastowym odebraniem dzieci wprost ze szpitala. Uzależnienie rodziców powoduje, że dzieci często są odbierane z miejsc, które przerażają swoim wyglądem, żyją w brudzie, zimnie, są bite i zaniedbywane, bez poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Niepokój budzi także liczba rodzin objętych wsparciem pracownika socjalnego, co przedstawiają dane w tabeli poniżej:

GminaIlość rodzin objętych wsparciem
pracownika socjalnego
Miejska Zgorzelec491
Wiejska Zgorzelec200
Sulików171
Zawidów62
Węgliniec202
Pieńsk219
Bogatynia780

Zasadniczym wnioskiem płynącym z konferencji jest konieczność jeszcze większego nacisku na pracę u podstaw asystentów rodziny i pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z rodzinami biologicznymi w gminach. Jak również zwiększenie ilości tych pracowników, a głównie asystentów rodzin, którzy powinni pracować na co dzień z rodzinami przeżywającymi kryzys aby uniknąć konieczności zabierania dziecka z domu.

W trakcie spotkania przedstawiono podsumowania za 2020r., obecną sytuację pieczy zastępczej oraz rodzaje wsparcia, które rodziny zastępcze oraz rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w pieczy mogą uzyskać w PCPR. Poruszono konieczność organizowania szerszego wsparcia na terenie gmin przez OPS-y, co zwiększy dostępność dla osób mających trudność z dojazdem do Zgorzelca. 

Unia Europejska Banner