Stypendia Starosty Zgorzeleckiego
Stypendia Starosty Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
22.10.2021
Godz: 12:12
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wręczył stypendia uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021. W roku szkolnym 2020/2021 nagrodzono 133 uczniów którzy spełnili warunki  zawarte w regulaminie udzielania Stypendium Starosty Zgorzeleckiego tj.

  • osiągnęli średnią ocen na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły co najmniej 5.00
  • byli laureatami co najmniej na szczeblu wojewódzkim konkursów i olimpiad przedmiotowych i zawodowych oraz średnia jego ocen nie była niższa niż 4,00.

Stypendyści w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu – 49 stypendystów;
  2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu – 26 stypendystów;
  3. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu – 50 stypendystów;
  4. Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni – 7 stypendystów;
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu – 1 stypendysta.

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński  pogratulował uczniom osiągniętych wyników oraz złożył na ich ręce życzenia, by te dotychczasowe osiągnięcia szkolne stały się źródłem kolejnych i inspirowały do realizacji nowych pomysłów oraz ambitnych planów. By pamiętali o nauce, która jest istotnym elementem kształtowania młodego człowieka, ale również o przyjaźniach, które zawiązywały się podczas uczęszczania do szkoły. Podkreślił, iż choć rok szkolny 2020/2021 był trudnym czasem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, wyróżnienia te są potwierdzeniem, że ambitne cele i konsekwentne ich realizowanie, to najlepsza droga do sukcesu, tym bardziej, że świat stoi otworem przed młodymi ludźmi, którzy przy odrobinie szczęścia mogą wiele osiągnąć w życiu.

Unia Europejska Banner