Stypendia Starosty Zgorzeleckiego
Stypendia Starosty Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
29.09.2020
Godz: 11:50
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wręczył stypendia uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, stypendia odebrało osobiście czterech uczniów z najwyższymi wynikami, reprezentujących każdą ze szkół prowadzonych przez Powiat Zgorzelecki.

Wśród reprezentantów obecni byli uczniowie, których średnia ocen na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły nie jest niższa niż 5.0 albo byli laureatami co najmniej na szczeblu wojewódzkim konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodowych ze średnią ocen nie niższą niż 4.0.

Stypendyści w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Najwyższy wynik osiągnęła Kornelia Polis; szkoła liczy 52 stypendystów

  1. Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Najwyższy wynik osiągnął Maciej Wapniarczuk; szkoła liczy 8 stypendystów

  1. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Najwyższy wynik osiągnął Łukasz Jaśkiewicz; szkoła liczy 32 stypendystów

  1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Najwyższy wynik osiągnął Dawid Dunaj; szkoła liczy 15 stypendystów

Listy gratulacyjne wraz z decyzją o ustanowieniu stypendium dla pozostałych uczniów odebrali dyrektorzy szkół.

Celem stypendium Starosty Zgorzeleckiego jest podniesienie motywacji uczniów do nauki i udziału w organizowanych konkursach i olimpiadach rozwijających ich zdolności i zainteresowania. Jego wysokość to 550,00 złotych, wypłacane jest jednorazowo.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!

Unia Europejska Banner