Sukces młodych strażaków z MDP w Ruszowie
Sukces młodych strażaków z MDP w Ruszowie
Kategoria: Aktualności
20.12.2021
Godz: 08:10
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W sobotę 18 grudnia 2021r. odbył się finał krajowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” organizowanego corocznie przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie. Wyjątkowo w tym roku z uwagi na pandemię COVID-19 eliminacje oraz finał przeprowadzono systemem zdalnym on-line. W wyniku eliminacji krajowych, w których wzięła udział młodzież z terenu całej Polski w dwóch kategoriach wiekowych tj. grupa I – uczniowie szkół podstawowych i grupa II uczniowie szkół ponadpodstawowych wyłoniono po 25 finalistów w każdej grupie wiekowej. W finale krajowym woj. dolnośląskie reprezentowało sześcioro młodych strażaków w tym aż trzech, to młodzież z Ruszowa pow. zgorzelecki tj. Hubert Kopania (I) , Adrian Kowalski (II) – MDP Ruszów i Miłosz Mesjasz (II) – OSP Ruszów. W finale krajowym każdy uczestnik odpowiadał indywidualnie on-line przed komisją konkursową znajdującą się w Warszawie na 5 pytań i miał ściśle określony czas na udzielenie odpowiedzi. Komisja również zadawała dodatkowe pytania w celu doprecyzowania odpowiedzi i oczekiwała dodatkowych wyjaśnień. Każdy finalista był oceniany na bieżąco po udzieleniu odpowiedzi. O zajętym miejscu na szczeblu kraju decydowała suma punktów zdobytych we wcześniejszych eliminacjach pisemnych oraz finale ustnym. Wyniki ogłoszono późnym wieczorem na stronie internetowej ZG ZOSP RP w Warszawie. Były to bardzo dobre wieści – Miłosz Mesjasz zajął pierwsze miejsce w kraju i zwyciężył w II grupie wiekowej tj. szkoły ponadpodstawowe a Adrian Kowalski zajął miejsce 14 w tej samej grupie wiekowej . W grupie I – szkoły podstawowe Hubert Kopania zajął 7 miejsce i do miejsca na podium zabrakło zaledwie jeden punkt. Pytania obejmowały bardzo szeroki zakres wiedzy tj. od historii pożarnictwa po prewencję i najnowszy sprzęt będący na wyposażeniu straży pożarnej. Miłosz na przestrzeni ostatnich sześciu lat systematycznie uczestniczył w finałach krajowych i jest to jego drugie zwycięstwo na szczeblu kraju. Jest to ogromny sukces młodzieży oraz opiekuna – Rafała Mesjasza który systematycznie od wielu lat przygotowuje młodzież do konkursów, zawodów pożarniczych. Gratuluję młodzieży ogromnych sukcesów a Rafałowi serdecznie dziękuję z determinację, zaangażowanie i ogrom poświęconego czasu na perfekcyjne przygotowanie młodzieży do konkursu. Zdobywcy czołowych miejsc otrzymają w najbliższym czasie za pośrednictwem poczty polskiej dyplomy i nagrody rzeczowe a pozostali finaliści dyplomy

żródło/ J. Droś – OSP Ruszów

Foto – Archiwum OSP Ruszów

Unia Europejska Banner