Szkolny klub ekologów w SOSW w Zgorzelcu
Szkolny klub ekologów w SOSW w Zgorzelcu
Kategoria: Aktualności
6.04.2022
Godz: 07:03
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu w okresie od 15.09.2021r. do 25.02.2022r. uczestniczył w konkursie „Szkolny klub ekologów”. W ramach działań szkolnego klubu, od początku roku szkolnego, realizowaliśmy wiele ciekawych zadań-działań ekologicznych.

Działania proekologiczne na terenie szkoły realizowane były pod kierunkiem opiekuna Szkolnego Klubu Ekologów – Monikę Zmorzyńską, we współpracy z wychowawcami SPdP oraz innymi nauczycielami, m.in. Magdaleną Głowacką, Iwoną Turziak, Pawłem Wojdakiem.

We wrześniu klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej pod opieką wychowawców i nauczycieli uczestniczyli w akcji sprzątania świata. Efektem akcji było uprzątnięcie terenu wokół szkoły i w pobliskim parku. Sprzątano tereny na którym uczniowie  często przebywają , spacerują , bawią się. Młodzież uświadomiła sobie, że każdy powinien  dbać o swoje najbliższe toczenie oraz że śmieci nie powinno się wyrzucać „gdziekolwiek”, tylko do pojemników na odpady.

Przygotowując uczniów do konkursu z ekologii w dniach 18.10.2021r.- 27.10.2021r.  panie: Iwona Turziak, Magdalena Głowacka i Monika Zmorzyńska przygotowały cykl zajęć na podstawie multimedialnych materiałów edukacyjnych na temat ochrony środowiska. Filmy oraz prezentacje były przydatnym materiałem do przeprowadzenia ciekawych lekcji na temat ekologii, zainicjowało dyskusję na temat zagrożeń i sposobów ochrony środowiska naturalnego na co dzień oraz sprawdzało świadomość ekologiczną uczniów.  Przedstawione materiały były też podstawą do wykonania przez uczniów, pod kierunkiem  nauczyciela informatyki, prezentacji dotyczącej ochrony środowiska, segregacji odpadów i recyklingu.

Konkurs wiedzy ekologicznej przeprowadzono w dniach 25.10-27.10. 2021r. Wzięli w nim udział uczniowie klas 6 i  7 szkoły podstawowej, 1 klasy szkoły branżowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniowie klas szkoły przysposabiającej do pracy  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Wszystkich uczestników konkursu nagrodzono dyplomami i drobnymi upominkami.

W listopadzie trzy klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy, podczas zajęć warsztatowych przygotowały karmniki dla ptaków z plastikowych butelek i pojemników. Podczas zajęć przestrzegali zasad bhp w pracy z narzędziami. Chętnie pomagali sobie nawzajem i współpracowali ze sobą. Uczniowie rozwijali swoje zdolności techniczne, umiejętność posługiwania się nożyczkami, nożem, dziurkaczem stolarskim, kształtowali w sobie nawyk wtórnego wykorzystywania elementów plastikowych W efekcie powstały „recyklingowe karmniki dla ptaków”, które zostały wypełnione ziarnami.

Podczas wspólnego spaceru do parku i nad graniczną rzekę Nysę Łużycka, młodzież wraz z opiekunem, umieścili karmniki na drzewach. Uczniowie utrwalili sobie znaczenie ochrony środowiska naturalnego. Dzięki tym zajęciom młodzi kształtują w sobie nawyk niesienia pomocy zwierzętom.

Również w listopadzie kl. 3SPS Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod opieką pana Pawła Wojdaka opracowała w formie plastyczno-technicznej plan szkoły z uwzględnieniem miejsc, w których znajdują się pojemniki do segregacji śmieci – miejsce zbiorki baterii, nakrętek i makulatury. Zajęcia wykorzystywały nowe, ciekawe i oryginalne zadania i techniki plastyczne. Uczniowie uczestniczyli w rozmowie na temat ochrony przyrody i środowiska. Segregowali odpady i rozwinęli świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania. Dzięki pracy nad przygotowaniem makiety-planu szkoły uczniowie byli wdrażani do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę swoich indywidualnych możliwości.

W lutym br. ogłoszono szkolny konkurs plastycznypt. ,,EKOLOGIA NA CO DZIEŃ’’ dotyczący tematyki: EKOLOGICZNEJ  z uwzględnieniem SEGREGACJI lub RECYKLINGU.

W terminie od 14.02.2022r. do 25.02.2022r. uczniowie wykonali prace według własnych pomysłów, z pomocą nauczycieli, przy użyciu różnych technik i materiałów plastyczno-technicznych do swoich indywidualnych możliwości. Prace zawierały wszelką tematykę ekologiczną dotyczącą: segregacji, recyklingu, oszczędzania wody, prądu i energii, ochrony środowiska naturalnego i zwierząt, zanieczyszczenia powietrza a także ekologicznego sposobu życia i codziennego funkcjonowania przedstawione na wybranych przykładach. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w konkursie, mogli zaprezentować swoje uzdolnienia i talenty. Uczestników nagrodziliśmy słodkimi upominkami.

W ramach zajęć przysposobienia do pracy, klasa 3SPS wraz z wychowawca wykonała przestrzenną, zręcznościową grę edukacyjną. Gra wykonana była z kartonu, plastikowych opakowań, papierowych i plastikowych rurek, wykorzystano także symbole PCS (obrazkowe wyjaśnienie zasad gry), które podpowiadały do jakiego otworu powinno się wcelować styropianową piłeczkę w odpowiadającym jej kolorze. Kolory odpowiadały także kolorom pojemników na odpady – brązowy, niebieski i żółty, zgodnie z zasadami recyklingu. Wykonaną grę przetestowaliśmy nie tylko wśród uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, ale także wśród młodszych kolegów i koleżanek. Wspólne granie zbliżyło dzieci i uczyło bycia ze sobą. Pozwalał zbudować dobre relacje oparte na ciepłych i pozytywnych emocjach. Przestrzenna gra doskonaliła sprawność motoryczną, spostrzegawczość a także rozwijała koordynację wzrokowo-ruchową.

W ramach zajęć informatyki, pani Magdalena Głowacka przygotowała także planszową grę edukacyjną o tematyce ekologicznej. Zabawy z wykorzystaniem gier planszowych kształtują postawy koleżeńskie, uczą opanowania i cierpliwości, wyrabiają nawyki przestrzegania dyscypliny i reguł gry  oraz dają możliwość poznanie nowej formy spędzania czasu wolnego. Wspólna gra rozwinęła także wiedzę przyrodniczą uczniów i kształtowała postawę proekologiczną.

Realizacja konkursu przyniosła naszej placówce wielorakie korzyści, przede wszystkim w sferze organizacyjnej. Wspólnie podejmowane działania zintegrowały zespół wychowanków i uformowały u nich właściwe nawyki i postawy proekologiczne.

źródło/foto: SOSW w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner