Transgraniczne ćwiczenia ratownicze „WYBUCH 2021”
Transgraniczne ćwiczenia ratownicze „WYBUCH 2021”
Kategoria: Aktualności
22.10.2021
Godz: 12:13
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W środę 20 października 2021 r. na terenie powiatu zgorzeleckiego w miejscowości Sieniawka, Gmina Bogatynia, odbyły się transgraniczne ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „WYBUCH 2021”, współorganizowane przez Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, Starostę Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciecha Dobrołowicza. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego powiatu zgorzeleckiego oraz doskonalenie form współdziałania między siłami KSRG i innymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie akcji ratunkowych w zakresie działań o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym oraz ratowniczo-gaśniczym. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki powiatu zgorzeleckiego: JRG Bogatynia, JRG Zgorzelec, OSP Sieniawka, OSP Porajów, OSP Bogatynia, OSP Działoszyn, OSP Studniska Dolne, OSP Radomierzyce, OSP Węgliniec oraz Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo -Ratowniczej z Komendy Powiatowej PSP w Lubinie.

W celu sprawdzenia funkcjonowania „Planu ratowniczego udzielania pomocy przygranicznej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej Województwa Dolnośląskiego oraz Kraju Libereckiego” z 25 września 2019r., w ćwiczeniach uczestniczyły również siły i środki z Republiki Czeskiej: zawodowa jednostka HZS Raspenava oraz ochotnicza SDH Hrádek nad Nisou.

W ćwiczeniach wzięli udział również przedstawiciele instytucji i służb współpracujących podczas dużych zdarzeń: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Powiatowy oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Całość ćwiczeń obserwowali: Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Bogusław Brud, plk. Ing. Tomáš Erban – Komendant Straży Pożarnej z Liberca, npor. Josef Hanzl – Dowódca Jednostki Straży Pożarnej Raspenava, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz oraz przedstawiciele jednostek samorządowych, komendanci służb i inspekcji współpracujących.

Ćwiczenia dotyczyły realizacji zadań ujętych w 2 epizodach.

Epizod I – „Wybuch”

Epizod zakładał, że w jednym z budynków mieszkalnych doszło do wybuchu gazu, w wyniku którego następuje katastrofa budowlana (część budynku ulega zawaleniu) oraz dochodzi do pożaru wewnętrznego. Poszkodowane osoby znajdują się w części objętej pożarem oraz pod gruzowiskiem a kilku z mieszkańców oddala się będąc pod wpływem szoku w nieznanym kierunku. W ramach podjętych działań strażacy podali kilka prądów wody w natarciu na pożar, ewakuowali osoby poszkodowane z II kondygnacji, w tym jedną z wykorzystaniem podnośnika, dokonali przeszukania otwartego terenu oraz gruzowiska (w tym z wykorzystaniem psów ratowniczych), dokonali stabilizacji elementów konstrukcyjnych budynku i dotarli do osób uwięzionych udzielając im niezbędnej pomocy.

Epizod II – „Pożar samochodu z napędem elektrycznym“

W ramach epizodu przyjęto założenie, że w warsztacie dochodzi do zapalenia pojazdu elektrycznego. Ponieważ pożar obejmuję także baterie, które po ugaszeniu mogą być niestabilne ciągle się nagrzewając i grożąc ponownym zapaleniem, pojazd zostanie zanurzony w kontenerze z wodą. Działania strażaków polegały na podaniu prądu piany sprężonej CAFS celem ugaszenia samochodu, ciągłym monitorowaniu temperatury baterii w pojeździe, a następnie zanurzeniu go w kontenerze użyczonym na potrzeby akcji z GPO Bogatynia. W ramach tego epizodu zainscenizowano także wypadek ratownika, który wpadł do studzienki znajdującej się na terenie akcji i wymagał ewakuacji z wykorzystaniem sprzętu ratownictwa wysokościowego.

Całość ćwiczeń uzupełniona została o budowę zaplecza logistycznego oraz powołanie sztabu akcji. Na koniec wszyscy uczestnicy mogli wstępnie podsumować ćwiczenia przy wspólnym posiłku zapewnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Ocenę przebiegu ćwiczeń opracują rozjemcy powołani spośród zgorzeleckich oficerów PSP.

Źródło: PSP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner