Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi oraz klęsk żywiołowych
Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi oraz klęsk żywiołowych
Kategoria: Aktualności
30.09.2019
Godz: 12:22
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki realizuje w partnerstwie z Powiatem Görlitz projekt  pn.: „Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych”, współfinansowany w ramach Priorytetu IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń.

W ramach projektu:

  1. opracowano analizę potencjalnych zagrożeń na polskim i niemieckim obszarze wsparcia;
  2. wykonano program do transgranicznej wymiany informacji o zagrożeniach;
  3. wykonano system łączności radiowej na terenie powiatu zgorzeleckiego;
  4. zakupiono samochód terenowy oraz zapory przeciwpowodziowe;
  5. przeprowadzono wspólne transgraniczne ćwiczenie w zakresie ochrony przed katastrofami.

Wartość projektu Powiatu Zgorzeleckiego 248.048,39 euro, dofinansowanie 85% 210.840,96 euro. Realizacja projektu planowana jest do listopada 2019 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Unia Europejska Banner