Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
Kategoria: Aktualności
25.02.2022
Godz: 13:34
Redaktor: BP BP
Drukuj

24. lutego 2022 roku, podczas uroczystości wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznanego na rok szkolny 2021/2022, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński przekazał wyróżnienia uczennicom Technikum Ekonomicznego w Zgorzelcu: Natalii Jaworskiej oraz Karolinie Komarnickiej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest corocznie. Mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, zaś w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Natalia Jaworska oraz Karolina Komarnicka spełniły wymagane warunki.

Starosta Zgorzelecki, zwracając się do stypendystek, powiedział, że jest z Nich bardzo dumny i czuje się zaszczycony, iż osobiście może wręczyć dyplomy najwybitniejszym uczennicom powiatu zgorzeleckiego. Gratulując stypendystkom ich osiągnięć podkreślił, że ten sukces jest także efektem pracy ich nauczycieli.

Zdolnym uczennicom życzymy dalszych sukcesów na polu dydaktycznym!

Źródło: ZSP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner