Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie edukacji, szkolnictwa wyższego i nauką dla uchodźców z Ukrainy
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie edukacji, szkolnictwa wyższego i nauką dla uchodźców z Ukrainy
Kategoria: Aktualności
15.03.2022
Godz: 10:47
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Wprowadzone w ustawie rozwiązania dają możliwość zwiększenia pomocy ukraińskim obywatelom przebywającym w Polsce w związku z agresją militarną Rosji. 

W zakresie oświaty i wychowania ustawa zawiera następujące rozwiązania:

  • Możliwość przekazania z budżetu państwa dodatkowej subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego.
  • Możliwość tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanych organizacyjnie nie tylko szkołom, ale także przedszkolom.
  • Możliwość przydzielenia nauczycielowi (za jego zgodą) przez dyrektora szkoły godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
  • Ułatwienie zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela obywateli Ukrainy, którzy znają język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie posługuje się polskim językiem.
  • Umożliwienie podjęcia pracy bez zawieszenia prawa do świadczenia kompensacyjnego.   
  • Zwolnienie z opłat dla osób z Ukrainy, poszkodowanych w wyniku działań wojennych, za złożenie wniosku do kuratora oświaty o uznanie poziomu wykształcenia w Polsce oraz posiadania uprawnień do kontynuowania nauki na studiach.

Więcej tutaj

Źródło: gov.pl

Unia Europejska Banner