Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pozwolenie na pobyt i prace
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pozwolenie na pobyt i prace
Kategoria: Aktualności
28.03.2022
Godz: 07:56
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W dniu 12 marca 2022 roku weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583)

Art. 22 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy stanowi, iż każdy obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (posiada swobodny dostęp do rynku pracy). Jedynym wymogiem jest powiadomienie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy za pośrednictwem systemu praca.gov.pl

W związku z powyższym informujemy, że wszystkie decyzje o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 114 ustawy o cudzoziemcach) będą wydawane bez wskazywania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i bez warunków zatrudnienia.

Ponadto, zarówno w nowo składanych wnioskach jak i w trwających postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dla obywateli Ukrainy nie ma konieczności dostarczania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Jednocześnie informujemy, że obywatele Ukrainy nie są zobowiązani do zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku podjęcia pracy u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub na innych warunkach niż określone w posiadanym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę.

Prosimy zatem nie składać wniosków do Wojewody Dolnośląskiego o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę bo każdy obywatel Ukrainy może podjąć pracę u innego pracodawcy i na innych warunkach bez konieczności zmiany uprzednio wydanej decyzji!

Ponadto informujemy, że wydawane w najbliższym czasie karty pobytu dla wszystkich pełnoletnich obywateli Ukrainy będą posiadały adnotację „dostęp do rynku pracy”.

źródło: DUW

Unia Europejska Banner