Walne zebranie OSP w Trójcy
Walne zebranie OSP w Trójcy
Kategoria: Aktualności
4.03.2024
Godz: 09:54
Redaktor: BP BP
Drukuj

W piątek 1 marca br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy za rok 2023 r. W spotkaniu udział wziął Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu st. kpt. Grzegorz Fleszar, Prezes Zarządu Oddziału Związku OSP w Zgorzelcu Waldemar Błauciak oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu druh Kazimierz Słabicki.

Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania za rok 2023 oraz plany na rok bieżący. Strażacy oraz zaproszeni goście wysłuchali m.in. sprawozdania finansowego, z działalności, w tym ratowniczo-gaśniczej oraz sprawozdania komisji rewizyjnej.

W przedstawionym sprawozdaniu z działalności za rok 2023, uwzględniono ilość zdarzeń, do których jednostka była dysponowana. Strażacy OSP w Trójcy wyjeżdżali do zdarzeń 88 razy, w tym 27 razy do pożarów, 53 razy do miejscowych zagrożeń oraz 6 razy do alarmów fałszywych.

Podczas zebrania głos zabrali zaproszeni goście, wyrażając swoją pełną aprobatę dla dotychczasowych działań jednostki.

Na koniec po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich sprawozdań członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP w Trójcy.

Obecnie jednostka OSP w Trójcy liczy 60 członków zwyczajnych, a także w skład wchodzi 1 członek honorowy oraz 1 członek wspierający. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 32 członków (22 chłopców i 10 dziewcząt).

Unia Europejska Banner