Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Bierna
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Bierna
Kategoria: Aktualności
22.01.2024
Godz: 15:19
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

20 stycznia 2024 r. w Szkole Podstawowej  im. Orła Białego w Biernej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Bierna.

W zebraniu podsumowującym miniony rok uczestniczyli członkowie czynni OSP , Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zaproszeni goście: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, st. kpt. Grzegorz Fleszar – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, st.kpt. Łukasz Łysiak – dowódca JRG w Bogatyni, Waldemar Błauciak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu, Grzegorz Kolbuch – Komendant Gminny OSP, Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików, ppłk SG Julia Mandecka – Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, podkom. Rafał Grubizna – Naczelnik Wydziału Kryminalnego KP Policji w Zgorzelcu.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Wiceprezes OSP – druh Marek Raczak.  Następnie przyjęto porządek zebrania i przystąpiono do przedstawienia sprawozdania z działalności jednostki za rok 2023 oraz zaprezentowania planów na rok 2024. W dalszej kolejności przyszedł czas na dyskusję i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, wobec czego przystąpiono do głosowania. Absolutorium za okres sprawozdawczy zostało udzielone jednogłośnie.

Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście gratulując dotychczasowych osiągnięć oraz życząc kolejnych sukcesów.

Strażacy ochotnicy z Biernej w roku 2023 wyjeżdżali do działań łącznie 24 razy, w tym 9 razy do pożarów, 9 razy do usuwania skutków miejscowych zagrożeń, 5 dowozów wody dla mieszkańców gminy Sulików oraz 1 raz do alarmu fałszywego. W ramach interwencji dysponowani byli m. in. do pożarów budynków, lasów, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci, zabezpieczenia plam oleju na jezdni, wypadków komunikacyjnych, owadów błonkoskrzydłych oraz usuwania skutków silnych i porywistych wiatrów.

Aktualnie jednostka OSP Bierna liczy 42 druhów:

  • 25 członków czynnych, w tym 6 kobiet,
  • 17 członków MDP, w tym: 7 chłopców i 10 dziewcząt.
  • 20 ratowników tworzy Jednostkę Operacyjno-Techniczną – są to ratownicy uprawnieni do brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

źródło: OSP Bierna

Unia Europejska Banner