Walne zebranie sprawozdawcze OSP Czerwona Woda
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Czerwona Woda
Kategoria: Aktualności
8.02.2024
Godz: 08:03
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

W sobotę 3 lutego br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie za 2023 rok. W spotkaniu udział wzięli:

  • Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Artur Bieliński,
  • Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu Mariusz Wieczorek,
  • Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu druh Kazimierz Słabicki,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu bryg. Artur Czyułajewski,
  • Prezes Powiatowy ZOSP RP w Zgorzelcu druh Waldemar Błauciak,
  • Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Węglińcu druh Janusz Droś, 
  • Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec Marcin Papla,
  • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego Szymon Mikołajczyk,
  • Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Węglińcu Marek Wawrzynek.

Jednostka OSP w Czerwonej Wodzie liczy obecnie 62 członków, natomiast Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Czerwonej Wodzie zrzesza 30 druhów. 

W 2023 roku jednostka brała udział w 54 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy uczestniczyli w działaniach na terenie powiatu, a raz wyjeżdżali poza jego teren.

Najważniejszymi zakupami dokonanymi w 2023 były: zakup czterech zestawów aparatów do ochrony dróg oddechowych oraz pięciu kompletów mundurów bojowych.

Podczas zebrania zarząd wyróżnił upominkami najaktywniejszych druhów, a druh Daniel Siedlak i druh Marek Grabowski decyzją Zarządu Gminnego zostali odznaczeni “Srebrnym Medalem na Straż”. Na wniosek komisji rewizyjnej zarząd podczas głosowania jednogłośnie uzyskał absolutorium za miniony rok. Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja.  

Źródło: OSP Czerwona Woda

Unia Europejska Banner