Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Jagodzinie
Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Jagodzinie
Kategoria: Aktualności
8.03.2022
Godz: 11:21
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2021 za nami! To był wyjątkowy okres, w którym to pozyskaliśmy rekordową ilość sprzętu pożarniczego. Najważniejszym zakupionym sprzętem był Zestaw Ratownictwa Technicznego, o którego zakup staraliśmy się kilka lat. W 2021 roku dochody i wydatki jednostki kształtowały się na poziomie 135 000,00 zł. Jest to rekordowa kwota, która jest zasługą efektywnego pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych przez jednostkę oraz podejmowanych działań m.in. zbiórek złomu czy dystrybucji kalendarzy.  Pod względem działań ratowniczo-gaśniczych był to biorąc pod uwagę ilość interwencji spokojny rok – 24 razy uczestniczyliśmy w różnego rodzaju działaniach, jednak pośród nich były bardzo tragiczne zdarzenia jak pożar budynku wielorodzinnego w Ruszowie z ofiarą śmiertelną czy wypadek na drodze DW 296 w Ruszowie z kilkoma osobami poszkodowanymi. Warto również przypomnieć groźne pożary nielegalnego składowiska odpadów na terenie byłego tartaku w naszej miejscowości.  Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:

– Starosta Zgorzelecki – Artur Bieliński

– Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec – Mariusz Wieczorek

– Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – Kapitan Grzegorz Fleszar

– Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu – Waldemar Błauciak

– Komendant Gminny Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu – Janusz Droś

– Sołtys Sołectwa Jagodzin – Adam Napolski

– Burmistrz poprzedniej kadencji  – Stanisław Mikołajczyk

Usłyszeliśmy wiele pozytywnych słów podziwu dla działań jakie podejmuje jednostka oraz podziękowań za pracę jaką wykonaliśmy dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Omówiliśmy również plany jakie jednostka założyła sobie na lata 2022-2023, a są to między innymi:

– Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego lub karosacja jednego z posiadanych wozów bojowych Star 266 ( Pilną potrzebę wymiany jednych z najstarszych pojazdów w regionie sygnalizowali podczas zebrania druhowie jednostki, wskazując na brak miejsca dla pozyskiwanego sprzętu oraz eksploatację ponad 30-letnich wozów bojowych).

– Kontynuacja starań o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

– Utworzenie dziecięcej drużyny pożarniczej w oparciu o aktualnie działającą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (Lada moment ogłosimy termin pierwszej zbiórki)

– Uzupełnienie sprzętu ratownictwa technicznego oraz wymienia umundurowania bojowego

– Organizacja 20-lecia jednostki oraz nadanie sztandaru dla jednostki. Walne zebranie podjęło uchwałę o powołaniu społecznego komitetu fundacji sztandaru dla OSP Jagodzin w składzie:

– Przewodniczący –Szymon Mikołajczyk,

– Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Magda,

– Sekretarz – Zbigniew Tyranowski,

– Członek – Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec – Mariusz Wieczorek

– Członek – Starosta Zgorzelecki – Artur Bieliński

– Członek – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – Kapitan Grzegorz Fleszar

– Członek – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu – Waldemar Błauciak

– Członek –  Komendant Gminny Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu – Janusz Droś

Jeszcze w bieżącym miesiącu rozpoczniemy zbiórkę funduszy na zakup sztandaru oraz organizację dostojnej uroczystości jego nadania, która planowana jest na miesiąc grudzień 2022 roku wraz z obchodami 20 lecia jednostki. Drodzy Państwo! Serdecznie dziękujemy wam wszystkim za okazane wsparcie w 2021 roku! Życzcie nam bezpiecznej pracy oraz realizacji naszych planów, zwłaszcza w zakresie pozyskania nowego pojazdu pożarniczego! 

Źródło: Szymon Mikołajczyk OSP Jagodzin

Unia Europejska Banner