Walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2022 OSP w Jagodzinie
Walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2022 OSP w Jagodzinie
Kategoria: Aktualności
28.03.2023
Godz: 09:07
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W niedzielę (26.03.2023 r.), w sali Domu Kultury w Jagodzinie, jednostka OSP szczegółowo omówiła kolejny bardzo dobry rok. W spotkaniu udział wzięli:

  • Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński
  • Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu bryg. Artur Czułajewski              
  • Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec Marcin Papla
  • Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu Waldemar Błauciak
  • Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Krzysztof Pagórski
  • Komendant Gminnego Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu Janusz Droś
  • Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów Marek Kmieć

Po przywitaniu gości przez Prezesa jednostki – Krzysztofa Magdę, druh Szymon Mikołajczyk przedstawił szczegółową prezentację, którą omówiony został ubiegły rok oraz zaprezentowano plany na rok 2023. Rok 2022 pod względem pozyskanego sprzętu był bardzo udany. Zakupione zostały 22 nowe hełmy, rozpieracz kolumnowy oraz liczny drobniejszy sprzęt. Wartość zakupionego wyposażenia to 61 000 złotych. Pod względem interwencji był to bardzo niespokojny rok. Druhowie wyjeżdżali do zdarzeń 50-krotnie, w porównaniu do 24 interwencji w roku 2021. Najtrudniejszymi działaniami były te związane z kilkudniowym pożarem lasu na terenie Nadleśnictwa Pieńsk oraz Nadleśnictwa Ruszów, nieopodal Bielawy Dolnej. Najczęściej wyjeżdżającym druhem do zdarzeń był naczelnik jednostki druh Zbigniew Tyranowski, który był obecny przy 40 interwencjach. W 2022 roku jednostka liczyła 40 członków zwyczajnych oraz 19 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W trakcie zebrania zostały wręczone również odznaczenia druhom jednostki:

Odznaka Strażak Wzorowy – Hubert Piotrowski

Odznaka Za Wysługę Lat „XV” – Łukasz Więckowski  

Odznaka Za Wysługę Lat „XX” – Krzysztof Magda, Piotr Kusiak, Grzegorz Kusiak oraz Łukasz Świeboda

Brązowa Odznaka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – Kornelia Borowska, Kamil Szponik, Oliwia Piotrowska, Franciszek Kusiak, Lucjan Kusiak, Jakub Kozakiewicz

Najważniejszymi planami na rok 2023 będą: Intensyfikacja starań o zakup nowego wozu bojowego lub karosację jednego z wozów bojowych Star 266, kontynuacja działań mających na celu włączenie jednostki do KSRG oraz budowa dwóch altan rekreacyjnych przy remizie. Po zakończonej części oficjalnej, uczestnicy spotkali się na wspólnym uroczystym obiedzie przygotowanym przez Grupę Seniorów z Jagodzina.

źródło/foto: OSP Jagodzin

Unia Europejska Banner