Walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2023 OSP w Jagodzinie
Walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2023 OSP w Jagodzinie
Kategoria: Aktualności
18.03.2024
Godz: 11:35
Redaktor: BP BP
Drukuj

W sobotę (16.03.2024 r.), w sali Domu Kultury w Jagodzinie, jednostka OSP szczegółowo omówiła kolejny bardzo dobry rok. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek, Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca Marek Wawrzynek, Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec Marcin Papla, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu Waldemar Błauciak, Komendant Gminnego Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu Janusz Droś.

Po przywitaniu gości przez Prezesa jednostki – Krzysztofa Magdę, druh Szymon Mikołajczyk przedstawił szczegółową prezentację, w której przedstawione zostały sprawozdania za ubiegły rok oraz zaprezentowano plany na rok 2024.

W 2023 roku jednostka liczyła 41 członków zwyczajnych oraz 14 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (8 chłopców i 6 dziewczynek). Druhowie wyjeżdżali do zdarzeń 34 razy. Spośród członków czynnych 27 ratowników powołanych jest w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej. W trakcie zebrania zostały wręczone również odznaczenia wyróżnionym druhom jednostki.

Następnie przyszedł czas na dyskusję oraz głosowanie nad udzieleniem na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy – absolutorium zostało udzielone jednomyślnie. Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, dziękując ochotnikom za ich społeczną służbę i pracę.

Unia Europejska Banner