Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Studniska Dolne
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Studniska Dolne
Kategoria: Aktualności
14.06.2021
Godz: 11:42
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Dnia 12.06.2021r. w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP Studniska Dolne. Zebranie było szczególnie ważne, gdyż zamykało 5-letnią kadencję obecnych władz OSP. Podczas zebrania wybrano także nowe władze na następną kadencję. W zebraniu, podsumowującym miniony rok działalności  jednostki OSP Studniska uczestniczyli członkowie czynni oraz honorowi jednostki, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście wśród których był Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, a zarazem Prezes OSP Studniska – dh Jan Kolbuch. Następnie odegrano hymn strażacki „Rycerze Floriana” oraz minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w roku ubiegłym. Kolejnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom i działaczom. Odznaczeni zostali:

  • Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – dh Adam Kiełbus,
  • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Andrzej Podhalski, dh Sebastian Podhalski i dh Radosław Tyc
  • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Jacek Podhalski i dh Tomasz Świetliński
  • Odznaką „Strażak Wzorowy” – dh Kamil Kubiak.

Ponadto wręczono także odznaki „Za wysługę lat” oraz złote, srebrne i brązowe odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a zaproszonych gości uhonorowano pamiątkowymi dyplomami.

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego przekazano Naczelnikowi OSP Studniska, druhowi Grzegorzowi Fleszarowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2020 oraz zakreślił plany na rok bieżący. Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił dh Grzegorz Kolbuch. Potem przyszedł czas na dyskusję oraz głosowanie nad udzieleniem na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy – absolutorium zostało udzielone jednomyślnie. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sulikowie. Jako pierwszego kandydata do Zarządu OSP kadencji 2021-2025 zgłoszono Prezesa Jana Kolbucha. Druh Kolbuch nie wyraził jednak zgodny na kandydowanie do Zarządu OSP oznajmiając, że kończy po 32 latach piastowanie funkcji Prezesa jednostki OSP Studniska Dolne. W tym momencie przyszedł czas na złożenie życzeń, wyrazów wdzięczności, podziękowań i okolicznościowych upominków ustępującemu Prezesowi, przez obecnych na zebraniu strażaków i gości zaproszonych. W wyniku przeprowadzonego w dalszym ciągu zabrania procesu wyborczego wybrano i zatwierdzono skład nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP Studniska Dolne na lata 2021-2025: nowym Prezesem jednostki wybrany został dh Grzegorz Kolbuch, Naczelnikiem – Grzegorz Fleszar, Sekretarzem – Marcin Moczydłowski, Skarbnikiem – Hubert Nowakowski oraz Członkiem Zarządu – Tomasz Świetliński. Wybrano także delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sulikowie. Na zakończenie zebrania głos zabrali goście zaproszeni, dziękując ochotnikom za ich społeczną służbę i pracę.

Zebranie zakończyło podjęciem uchwał, w tym m.in. o nadaniu godności Członka Honorowego dla wieloletniego Prezesa OSP Studniska Dolne, druha Jana Kolbucha. Po zebraniu miał miejsce poczęstunek strażacki.

Strażacy ze Studnisk wyjeżdżali w roku 2020 do działań ratowniczych 190 razy, w tym 122 razy do pożarów, 63 razy do usuwania skutków miejscowych zagrożeń oraz 5 razy do alarmów fałszywych. W ramach interwencji dysponowani byli m. in. do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, pożarów środków transportu, wypadków i kolizji drogowych, pożarów lasów, upraw, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci. Zabezpieczenia obszaru chronionego JRG Zgorzelec, usuwania skutków silnych i porywistych wiatrów, wypompowywania wody z zalanych obiektów, usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych, otwarcia mieszkań, pomiarów tlenku węgla, poszukiwania osób i alarmu bombowego w szkole. Szczególną grupą interwencji podejmowanych w minionym roku były działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2. W tym zakresie strażacy OSP Studniska podjęli 15 interwencji, w tym polegających m.in. na dezynfekcji obiektów w przestrzeni publicznej Gminy Sulików, dowozie żywności dla osób objętych kwarantanną oraz rozgłaszaniu komunikatów o zagrożeniach.

Aktualnie jednostka OSP Studniska liczy 62 druhów:

– 45 członków czynnych, w tym 6 kobiet,

– 5 członków honorowych,

– 12 członków MDP, w tym: 5 chłopców i 7 dziewcząt.

Spośród członków czynnych, 33 ratowników powołanych jest w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej – są to ratownicy uprawnieni do brania udziału w działania ratowniczo-gaśniczych. Najbardziej aktywni ratownicy, uczestniczyli w działaniach w 2020r. ponad 100 razy.

Druh Jan Kolbuch piastował nieprzerwanie funkcję Prezesa jednostki OSP Studniska Dolne przez 32 lata. Na to stanowisko wybrano Go w 1989 roku, obecnie został Członkiem Honorowym jednostki OSP Studniska Dolne.

Unia Europejska Banner