Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Seniora
Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Seniora
Kategoria: Aktualności
20.10.2023
Godz: 15:00
Redaktor: BP BP
Drukuj

Dzisiaj 20 października br. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Starostą Powiatu Zgorzeleckiego zorganizowali Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Seniora.

Tegoroczne obchody odbyły się w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, a głównymi odbiorcami wydarzenia były osoby w wieku senioralnym zamieszkujące powiat zgorzelecki.

W wydarzeniu udział wziął Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu Andrzej Kellner, Zastępca Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu dr. n. medycznych Marcin Wolski, przedstawiciele służb mundurowych: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu podkomisarz Sebastian Kubiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu bryg. mgr inż. Artur Czułajewski, a także przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgorzeleckiego, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i lokalna społeczność.

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński skierował słowa uznania i złożył najlepsze życzenia z okazji Światowego Dnia Seniora wszystkim seniorom biorącym udział w wydarzeniu. Podkreślił istotną rolę profilaktyki zdrowotnej oraz życzył owocnych obrad, by zdobyta wiedza w trakcie spotkania, została wykorzystana w praktyce. Podziękował również za mądrość jaką osoby starsze przekazują nowym pokoleniom, za ich bezcenne doświadczenie i spojrzenie z dystansem na to, co nas otacza.

Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Seniora miały na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród osób starszych, a także przekazanie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób wieku senioralnego, świadczeń zdrowotnych przysługujących seniorom oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Przeprowadzone zostały m.in. wykłady zaproszonych gości, pomiary RR i glukozy, profilu lipidowego oraz przygotowano część artystyczną.

Unia Europejska Banner