Wojskowy sprawdzian
Wojskowy sprawdzian
Kategoria: Aktualności
14.06.2022
Godz: 09:44
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przez ostatni tydzień uczniowie klasy mundurowej 3wP zgorzeleckiego „Górnika” zdobywali wojskowe umiejętności podczas obozu szkoleniowego prowadzonego w 23 Śląskim Pułku Artylerii im. gen. broni. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego w Bolesławcu.

Szkolenie zakończyło się egzaminem sprawdzającym poziom wyszkolenia uczniów realizujących program nauczania przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

Szkolenie klas mundurowych objętych programem pilotażowym MON obejmowało zagadnienia z taktyki, terenoznawstwa, powszechnej obrony przeciwlotniczej, szkolenia inżynieryjno – saperskiego, łączności, rozpoznania i szkolenia strzeleckiego. Każdego dnia, od pobudki do capstrzyku, młodzież pod okiem wojskowych instruktorów poznawała tajniki żołnierskiej służby na przykoszarowym placu ćwiczeń oraz innych obiektach szkoleniowych bolesławieckiego pułku.

Zwieńczeniem obozu oraz podsumowaniem drugiego roku szkolenia był egzamin składający się z części teoretycznej oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych. Podczas tego drugiego realizowanego w formie „ścieżki taktycznej” młodzież musiała wykazać się m.in. znajomością budowy, rozkładania i składania broni, przyjmowania postaw strzeleckich, znajomością elementów musztry indywidualnej i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Na kolejnych punktach sprawdzających uczniowie kas mundurowych prezentowali umiejętności posługiwania się busolą oraz pokonywaniem terenu różnymi sposobami.

Był to już ostatni obóz szkoleniowy w ramach Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, gdyż program ten, jako pilotażowy, został zakończony.

źródło/foto: ZSZiL w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner