Ruszył nabór wniosków na wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich
Ruszył nabór wniosków na wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich
Kategoria: Aktualności
5.04.2024
Godz: 07:45
Redaktor: BP BP
Drukuj

ARiMR od 1 kwietnia 2024 r. rozpoczęła kolejny nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór potrwa do 31 maja 2024 r.

Stawka płatności to 50 zł. Budżet programu wynosi 80 mln zł.

Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone dla pszczelarzy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, są wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i mają nadany przez ARiMR numer w ewidencji producentów.

Dofinansowanie, tak jak w poprzednim roku, wynosi 50 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR.

Wnioski można składać:

  • osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska).

Dofinansowanie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie ARiMR:

Nabór 2024 – Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, foto: frimufilms freepik

Unia Europejska Banner