Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Kategoria: Aktualności
24.07.2020
Godz: 12:19
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W związku z wygaśnięciem 3-letniej kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostaną przeprowadzone wybory reprezentantów organizacji pozarządowych. Rozpoczęło się zgłaszanie kandydatur.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku można dokonać poprzez przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwę organizacji oraz sprawowaną funkcję. Kandydatury należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres k.przybylska@powiat.zgorzelec.pl lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego do dnia 24 sierpnia br.

Zgłoszeni kandydaci, na zorganizowanym w tym celu zebraniu delegatów, wybiorą spośród zgłoszonych kandydatur 8 członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, z ramienia organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu.

Kierując się zasadą partnerstwa oraz mając na uwadze dotychczasową współpracę z organizacjami pozarządowymi powiatu zgorzeleckiego, zachęcamy wszystkich zainteresowanych i aktywnych członków organizacji do aplikowania do rady oraz zaangażowania się w nasze wspólne sprawy.

Unia Europejska Banner