Wycofanie uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Nasze Łużyce w trybie art. 19a
Wycofanie uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Nasze Łużyce w trybie art. 19a
Kategoria: Aktualności
29.03.2023
Godz: 10:38
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Informacja dotycząca wycofania oferty na realizację zadania publicznego pn. „SPOTKANIE ŁUŻYCKIE NR 1”, złożonej przez Stowarzyszenie Nasze Łużyce w trybie art. 19a .

Powiat Zgorzelecki informuje, że wstrzymana zostaje procedura przyznania dotacji w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz.1327) na realizację zadania publicznego pod nazwą: „SPOTKANIE ŁUŻYCKIE NR 1”.

Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Nasze Łużyce dnia 22.03.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu i opublikowana na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Uzasadnienie:
Dnia 28.03.2023r. Przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Łużyce złożył w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wniosek o wycofanie swojej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą „SPOTKANIE ŁUŻYCKIE NR 1”.

Unia Europejska Banner