Wznowienie naboru wniosków realizowanych ze środków PFRON
Wznowienie naboru wniosków realizowanych ze środków PFRON
Kategoria: Aktualności
16.09.2021
Godz: 12:25
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że dysponuje jeszcze środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ok 64 000,00 zł. na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Środki mogą zostać przeznaczone na :

  • dofinansowanie dla Pracodawców zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne – refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • finansowanie kosztów szkoleń dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,


Składanie przedmiotowych wniosków w terminie od 10 września do 22 września 2021 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu ul. Pułaskiego 14.

Szczegółowe informacje i ewentualną pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (pok. 110) lub pod numerem telefonu 75 77 70 530 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Aktualny formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępny jest na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców – Zatrudnianie niepełnosprawnych – “ oraz „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Dla niepełnosprawnych”.
 

źródło: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner