XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wojska Polskiego i Miejscach Pamięci Narodowej
XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wojska Polskiego i Miejscach Pamięci Narodowej
Kategoria: Aktualności
27.04.2023
Godz: 13:06
Redaktor: BP BP
Drukuj

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu odbył się XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Miejscach Pamięci Narodowej i Historii Wojska Polskiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu zgorzeleckiego.

W tym roku w konkursie uczestniczyło 24 uczniów z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu zgorzeleckiego.

Konkurs przeprowadzony został z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych
przy wsparciu finansowym Starostwa Zgorzeleckiego i Stowarzyszenia Społeczny Komitet Ochrony
Miejsc Pamięci w Zgorzelcu, którzy ufundowali nagrody dla laureatów konkursu.

Uczestnicy konkursu wykazali się znakomitą wiedzą i umiejętnościami w rozpoznawaniu Miejsc Pamięci Narodowej. Kolejne zajmowane przez nich miejsca w klasyfikacji to różnice zaledwie 1 punktu. Stąd Komisja postanowiła przyznać najlepszym uczestnikom więcej wyróżnień.

W kategorii szkół podstawowych klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce Szymon Okrasa –Szkoła Podstawowa w Sulikowie
II miejsce Ewa Furtak- Szkoła Podstawowa w Jerzmankach
III miejsce- Mikołaj Czajkowski – Szkoła Podstawowa w Węglińcu

W kategorii szkół ponadpodstawowych komisja konkursowa postanowiła przydzielić dwie
nagrody:
I miejsce Stefan Wójcik- Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
II miejsce Monika Kurasiewicz- Zespół Szkól Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
III miejsce Anna Budnik- Zespół Szkól Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

W uroczystym wręczeniu nagród udział wziął Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.

Na zakończenie konkursu laureaci otrzymali z rąk Starosty Zgorzeleckiego Artura
Bielińskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych Marty Topolnickiej –
nagrody rzeczowe i dyplomy oraz życzenia dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu
historii naszego regionu.

Serdecznie gratulujemy uczniom wiedzy m.in. z zakresu historii Wojska Polskiego, wydarzeń II wojny światowej oraz umiejętności w rozpoznawaniu Miejsc Pamięci Narodowej!

Źródło tekst: ZSZiL w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner